Book en tid
Åben menu
  • Psykologisk rådgivning
  • Psykologisk rådgivning
  • Psykologisk rådgivning

Pyskologerne
Connie Damgaard Christensen og 
Tore Kruse Knudsen

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi - Connie Damgaard Christensen og Autoriseret psykolog Tore Kruse beskæftiger sig med psykologisk rådgivning, udredning og undersøgelse - vi samarbejder med proaktiv Horsens Sundhedshus.

Connie har 25 års erfaring som psykolog og arbejder med stort engagement og indlevelse. Connie fortæller: "jeg bestræber mig på at møde både børn, unge og voksne med respekt, et åbent sind og lydhørhed. Omdrejningspunktet i mødet er en anerkendende tilgang med stor respekt for det enkelte unikke menneske."

Tore interesserer sig for, hvad der driver mennesker, og for, hvordan Tores rolle bedst afhjælper/behandler i forhold til de ofte psykisk smertefulde problemstillinger, mennesker oplever. Tores metode afhænger af den individuelle problemstilling. Tore fortæller: "mit mål med mit arbejde er, at rådgive/støtte efter bedste evne – eller at viderevisitere til, hvor behandlingen er mest optimal, afhængigt af den enkeltes behov".

Både Tore og Connie har erfaringer fra arbejde med virksomheder - således medarbejder problematikker og ledelsessupervision.

Connie og Tore kan træffes i proaktiv Horsens Sundhedshus efter aftale.

Kontakt:

Connie Daugaard Christensen
Tlf: 23 71 88 26
E-mail: connie@daugaard-kruse.dk
Hjemmeside: klik her

Tore Kruse
Tlf.: 22 32 21 56
E-mail: tore@daugaard-kruse.dk
Hjemmeside: klik her

Tilskudsordninger

Der vil være mulighed for forskellige tilskudsordninger.

Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark", vil der ofte være mulighed for at få et tilskud herigennem. Kontakt Sygeforsikringen "danmark" for at høre, hvilke muligheder du har.

Har du en sundhedsforsikring hos dit forsikringsselskab, vil du kunne benytte den og angiveligt få hele beløbet betalt. Der kan også i nogle tilfælde være mulighed for at få psykologsamtaler dækket via din indboforsikring.

Jævnfør desuden, at mange arbejdspladser har en sundhedsforsikring, der dækker psykologsamtaler til sine medarbejdere. Du kan spørge på din arbejdsplads eller kontakte forsikringsselskabet for at forhøre dig.

Andre muligheder for tilskudsordninger er gennem din fagforening eller i den kommune, hvor du bor. En del fagforeninger kan bevillige op til 3-5 psykologsamtaler i forbindelse med eksempelvis stress.

Psykologisk rådgivning

Vi rådgiver i forhold til alle psykologiske problemstillinger. Typisk depression, angst, stress, udbrændthed, lavt selvværd, krise- og tabsoplevelser med mere.

Supervision

Vi tilbyder begge tværfaglig supervision med en psykologfaglig indgangsvinkel. Connie tilbyder som specialist i psykoterapi også supervision af andre psykologer og psykologistuderende.

Terapi

Uanset om problemstillingen er depression, angst, stress, udbrændthed, lavt selvværd, parlivsproblemer, sygdom, fyring, misbrug, tab/dødsfald, krise, eller andet, er det vores mål at møde dig i øjenhøjde.

Psykologiske undersøgelser

Vi udreder typisk kognitive/neuropsykologiske og personlighedsmæssige styrker og begrænsninger i forhold til en specifik problemstilling.

bubble